Onderhoudsplan Gevel

Wanneer we een buitengevel opleveren – al dan niet voorzien van isolatie – bieden we een onderhoudscontract aan. Dit contract houdt in dat onze specialist driemaal in de tien jaar een periodieke controle uitvoert. Hierbij worden de volgende zaken gecontroleerd en gerapporteerd:

  • Waterdichtheid aansluitingen gevelstuc (kitwerk)
  • Veroudering/verschraling van de toplaag
  • Beschadigingen/vervuilingen
  • Aansluitingen van gevelattributen op het stucwerk
  • Vochtmetingen ondergrond stucwerk

Op basis van de inspectie volgt onderhoudsadvies aan de gebruiker of opdrachtgever. Wanneer er aanvullende onderhouds- of herstelwerkzaamheden nodig worden geacht, wordt daar een voorstel voor gedaan. Met ons onderhoudscontract houdt Veerman en Kemper uw gevel tot in lengte van jaren in topconditie.

Top