Gevelherstel

Veerman en Kemper biedt een compleet plan om verouderde gevels terug te brengen naar hedendaagse isolatienormen. We beoordelen de huidige staat van de gevel(s). Op basis daarvan brengen we in kaart welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Het kan zijn dat het isolatiesysteem direct op de bestaande gevel aangebracht kan worden. Maar ook kan analyse uitwijzen dat gedeeltelijke sloop, reiniging, voorbereidende werkzaamheden, opbouw van het isolatiesysteem en het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen nodig zijn, om de gewenste normen te halen. Voor elke particulier met een (sterk) verouderde woning brengen we precies in kaart wat er moet gebeuren tegen welke prijs.

Top