Geluidsisolatie

De wens of noodzaak om geluidsoverlast te beperken komt op veel plaatsen voor. Toch is het lang niet altijd eenvoudig om met een passende oplossing te komen. Met onze akoestische pleistersystemen van Brander, Sto en Caparol voorkomt u ingrijpende en kostbare werkzaamheden. Beide systemen zijn uitvoerig getest en bieden een uitstekende galmabsorptie. Bovendien kan met deze akoestische pleistersystemen een representatieve uitstraling worden bereikt, die niet onderdoet voor regulier pleisterwerk. Deze effectieve en prijsvriendelijke geluidsisolatie passen we toe in utiliteitsbouw, woningbouw, trapportalen, galerijen en andere galmgevoelige ruimten.

Top